Geachte heer, mevrouw,

Graag vragen wij uw medewerking aan een onderzoek over de website platformoverheid.nl. Het invullen van deze vragenlijst zal enkele minuten in beslag nemen.
start
 
Hoe vaak bezoekt u Platform O? *


 
Wanneer u Platform O bezoekt, hoeveel leest u dan? *


 
Vind u dat er genoeg artikelen gepubliceerd worden op de website? *


 
Wat vind u van de kwaliteit van de artikelen? *


 
Vind u dat er genoeg thema’s aan bod komen in de artikelen? *


 
Indien u nee heeft geantwoord bij vraag 5, welk thema zou u dan toevoegen?

 
Wat vind u van de leesbaarheid van de website? *

(opmaak, lettergrootte e.d.)

 
Wat vind u van de lay-out van de pagina? *


 
Wat vind u van de gebruikte illustraties bij de artikelen? *


 
Hoe bezoekt u Platform O?


 
Heeft u behoefte aan een app van Platform O? *

     
 
Wat is uw algemene oordeel over Platform O?

(Cijfer van 0-10)
 
Heeft u nog andere op- of aanmerkingen?

 
Wat is uw geslacht? *


 
Wat is uw leeftijd? *


 
Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? *


 
Waar bent u werkzaam? *


 
Wat is uw functie?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! In de week van 12 maart zullen de resultaten bekendgemaakt worden.
Einde
Powered by Typeform
Powered by Typeform